K.G.F Chapter 2 เคจีเอฟ บทที่ 2
เรื่องย่อ :

K.G.F Chapter 2 เรื่องราวในทุ่งทองคำที่เต็มไปด้วยเลือด “Rocky” ซึ่งมาที่มุมไบเมื่ออายุ 10 ขวบด้วยความปรารถนาที่จะร่ำรวยและมีอำนาจ เนื่องจากความสามารถพิเศษและความกล้าหาญของเขาเขาจึงกลายเป็นมือขวาของเช็ตตี้ (พ่อค้าทอง) ด้วยความสามารถของเขาแอนดรูว์เสนอให้เขามีอำนาจเหนือมุมไบทั้งหมดเพื่อตอบแทนการสังหารครุฑ (ทายาทของ KFG หลังจากการตายของสุริยวาร์ธานพ่อที่เป็นอัมพาตของเขา

หนังแนะนำ