Party from Hell ปาร์ตี้จาก..นรก
เรื่องย่อ :

Party from Hell เดนิสเป็นแม่และภรรยาที่รักในการเริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เมื่อเธอจ้างนักวางแผนงานปาร์ตี้มืออาชีพที่มีความอาฆาตแค้นส่วนตัวที่จะพลิกโลกของเธอกลับหัวกลับหาง

หนังแนะนำ