State of Alabama vs Brittany Smith การล่วงละเมิดทางเพศกับการป้องกันตัว
เรื่องย่อ :

State of Alabama vs Brittany Smith การล่วงละเมิดทางเพศกับการป้องกันตัว เล่าเรื่องบาดใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามใช้กฎหมาย Stand Your Ground ของ Alabama หลังจากฆ่าชายคนหนึ่งที่เธอบอกว่าทำร้ายเธออย่างโหดเหี้ยม

หนังแนะนำ