Take Care of Maya (2023) ใครจะดูแลมายา
เรื่องย่อ :

จากทีมผู้สร้าง “Britney vs Spears'” สารคดีเรื่องนี้ติดตามครอบครัวที่ต้องดูแลลูกสาววัยละอ่อนซึ่งทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย แต่เมื่อต้องไปโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินกลับนำไปสู่การตั้งข้อหาทารุณกรรม พวกเขาก็รู้ซึ้งว่านี่คือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็ญ รับชมต่อได้ที่ movies-d.com

หนังแนะนำ