The Lost Lotteries ปฏิบัติการกู้หวย
เรื่องย่อ :

The Lost Lotteries ปฏิบัติการกู้หวย สำหรับภพายนตร์เรื่องนี้ เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของไทย แนวหมุนรอบการโจรกรรมสำหรับเนื้อเรื่องจะเหล่าถึงบุคคลหกคนพวกเขานั้นเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การปล้นมาก่อน แต่สำหรับครั้งนี้พวกเขาจะต้องทำภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ในการท่วงคืนลอตเตอรีของพวกเขา บอกเลยว่าทั้ง 6 คนจะต้องเหยียบคันเร่งและต่อสู้กับมาเฟียที่ขโมยมา แต่ละคนมีความสามารถพิเศษที่นำไปสู่การปล้น อย่างไรก็ตาม โอกาสที่พวกเขาประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างต่ำ

หนังแนะนำ