The Figo Affair The Transfer that Changed Football
เรื่องย่อ :

The Figo Affair The Transfer that Changed Football สารคดีเรื่องนี้เน้นย้ำถึงข้อตกลงที่ขัดแย้งกันมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอล และผู้เล่นพิเศษที่อยู่ใจกลางพายุอย่าง ลูอิส ฟิโก้

หนังแนะนำ